Välkommen till Äktabrf.se

Behöver ni en skattemässig status på er bostadsrättsförening? Kontakta oss så utreder vi.

Kontakta oss

Två tjejer sitter i vars ett fönster i vit byggnad

För bostadsrättsföreningar är den skattemässiga klassificeringen som äkta eller oäkta väldigt avgörande. Kontakta Jurideko Fastighetspartner om er förening önskar utreda er status!

För beskattning av bostadsrättsföreningar och dess medlemmar har det stor betydelse om föreningen är att betrakta som privatbostadsföretag (s.k. äkta brf) eller oäkta bostadsföretag (s.k. oäkta brf). Beskattningen av oäkta föreningar är i många avseenden ofördelaktig. För att en bostadsrättsförening ska anses vara äkta krävs att minst 60 % av föreningens verksamhet består i att åt sina medlemmar tillhandahålla bostäder i byggnader som ägs av förenigen.

Äkta föreningar beskattas med en fastighetsavgift som tas ut per lägenhet och för närvarande uppgår till 1459 kr (2021). Vidare utgår fastighetsskatt med 1 % av lokalernas taxeringsvärde. Medlemmar i äkta föreningar beskattas med en kapitalvinstskatt på 22 % av vinsten efter försäljning. Uppskov med kapitalvinstskatten kan erhållas med maximalt 1,45 miljoner per lägenhet om ersättningsbostad skaffas. Den årliga skatten på bostadsuppskov, ofta kallad uppskovsränta, togs bort den 1 januari 2021. Låneräntor är avdragsgilla i inkomstslaget kapital.

Oäkta bostadsföretag beskattas enligt reglerna för näringsverksamhet. Samtliga intäkter och kostnader i en förening ligger således till grund för inkomstberäkningen. Vidare uttagsbeskattas föreningen för mellanskillnaden mellan erlagda årsavgifter och bruksvärdeshyran. Medlemmar i oäkta brf:er anses också få en bostadsförmån från föreningen som beskattas som utdelning i inkomstslaget kapital.

Det sker således en dubbelbeskattning av mellanskillnaden mellan årsavgifterna och marknadsvärdet. En schablonmässig nedsättning med 10 % får dock göras eftersom medlemmen själv normalt svarar för reparationskostnader i lägenheten. Vid försäljning av bostadsrätt i en oäkta förening sker beskattning med 30 % av vinsten. Det är inte heller möjligt att få uppskov med beskattningen.

Vi på Jurideko Fastighetspartner kan utifrån skatteverkets riktlinjer göra en utredning av den skattemässiga statusen för er bostadsrättsförening. Utredningen visar er aktuella status och den kan också visa vilken möjlighet en äkta förening har att höja lokalhyrorna eller vilka möjligheter en oäkta förening har att förändra statusen genom att t.ex. upplåta nya ytor med bostadsrätt.

Konsulthjälp

Kontakta Jurideko angående att genomföra en utredning av skattemässig status. Om er förening är oäkta idag tar vi fram förslag och strategier för hur ni ska bli äkta.

Porträttbild på Anna Häkkinen

Anna Häkkinen

Fastighetsekonom

Tel: 076-511 34 33

E-post: anna.hakkinen@jurideko.se

Porträttbild på Christina Fregne

Christina Fregne

Fastighetsjurist

Tel: 070-928 02 48

E-post: christina.fregne@jurideko.se

För mer information om Juridekos tjänster se vår hemsida www.jurideko.se